2016. január 7., csütörtök

Rákóczifalvai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és AMIIgazgató: Tímárné Fischer Magdolna

Címe: 5085 Rákóczifalva Szabadság tér 1.
Telefon: 56/441-017
e-mail: kozponti.iskola@rakoczifalva.hu


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.74. § (1) bekezdése alapján 2013. január 1-jétől az állam gondoskodik a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. A kormány a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot (KLIK) jelölte ki az állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1-jei hatállyal. Ennek értelmében a II. Rákóczi Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartója a KLIK, működtetője Rákóczifalva Város Önkormányzata.