2016. január 7., csütörtök

Rákóczifalvai Közös Önkormányzati HivatalRákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal
5085 Rákóczifalva Szabadság tér 2.
Telefon: 56/889-700
e-mail:  titkarsag@rakoczifalva.hu


Ügyfélfogadás 
Hétfő 8.00-16.00
Kedd nincs
Szerda 7.30-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.00-12.00

Polgármester: Kósa Lajos
56/889-700
titkarsag@rakoczifalva.hu

Jegyző: dr. Magyar Attila
56/889-700
titkarsag@rakoczifalva.hu


RÁKÓCZIFALVAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÜGYINTÉZŐI ÉS ELÉRHETŐSÉGEIK

TITKÁRSÁG
Géczi Nelli
titkársági ügyintéző
56/889-700
titkarsag@rakoczifalva.hu
Nádudvari Tünde
önkormányzati adminisztrátor (képviselő-testület, bizottságok)
56/889-706
Nagy Jánosné
iktató (közvilágítási hibák és kéményseprő-ipari közszolgáltatás bejelentése)
56/889-724
Pócsi Anna
ipari- és belkereskedelmi ügyintéző
56/889-700

HATÓSÁGI CSOPORT
Kurdi Valéria
szociális ügyintéző: gyermekvédelmi kedvezmény, gyermekvédelmi feladatok, óvodáztatási támogatás, ösztöndíj, települési támogatások (rendkívüli, gyermeknevelési, lakásfenntartási, gyógyszerkiadások viseléséhez)
56/889-715

Takácsné Kozák Edit
anyakönyvvezető (lakcímbejelentés, hagyaték, méhészek), népesség nyilvántartás, temetési segély 56/889-709

 Szalai Ildikó
hatósági-műszaki ügyintéző
56/889-714


PÉNZÜGYI CSOPORT
  
Majorné Gulyás Csilla
pénzügyi ügyintéző
56/889-760
Csirke Zsoltné Márkus Margit
pénzügyi ügyintéző
56/889-728
Mészáros Krisztián
pénzügyi ügyintéző
56/889-727
Földi Erika
pénztáros (számlázás)
56/889-711

Szabó Attila
adóügyi ügyintéző (gépjárműadó, iparűzési adó, illeték, végrehajtási eljárások)
56/889-725
Nagy B. Bianka
adóügyi ügyintéző (kommunális adó, telekadó, építményadó, talajterhelési díj, végrehajtási eljárások, adók módjára behajtandó köztartozások)
56/889-726

HUMÁNPOLITIKAI FELADATOK
Blahó Renáta
Humánpolitikai ügyintéző (munkaügyi feladatok)
56/889-720
Törökné Lévai Krisztina
térítési díj beszedő, köznevelési, kulturális, egészségügyi és sport ügyek
56/889-705
Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal
Tiszavárkonyi Kirendeltsége


5092 Tiszavárkony Endre király út 37.
Tel: 06-56/436-036
Fax: 56/436-036
e-mail: phtv@t-online.huRákóczifalva Város Önkormányzatának dokumentumai
Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal
Alapító Okirata