2016. augusztus 17., szerda

Ebösszeírás

Tisztelt Eb Tulajdonos!


Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §- ában előírt kötelességének tesz eleget az önkormányzat, ami alapján háromévente legalább egy alkalommal eb összeírást végez. Rákóczifalván 2013. október hónapban megkezdjük az ebek összeírását, amihez a szükséges eb összeíró lapot minden lakásba eljuttatjuk. További adatlap a Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal (5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2.) titkárságán átvehető, illetve letölthető a www.rakoczifalva.hu honlapról.Az ebek összeírása céljából kérem a Rákóczifalva város közigazgatási területén tartott 4 hónaposnál idősebb ebek tulajdonosát, tartóját, hogy ebenként az eb összeíró adatlapot olvashatóan kitöltve (ha nincs kutyája, akkor is) legkésőbb november 15-ig személyesen vagy rokona, ismerőse által, vagy postai úton szíveskedjen eljuttatni a Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal titkárságára (5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2.), faxon az 56/441-542-es számra vagy elektronikus levélben a titkarsag@rakoczifalva.hu címre elküldeni.
Tájékoztatom a Tisztelt Eb Tulajdonost, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint a bírság alapösszege tizenötezer forint.
Amennyiben a fentieknek a megjelölt határidőben (legkésőbb 2013. november 15.) nem tesz eleget, abban az esetben 2013. november, december hónapban eb összeírók fogják felkeresni az eb összeíró lap kitöltése céljából.
Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon az eb tulajdonosok az összeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat (szaporulatot, elhullást) a fenti hivatalhoz bejelenteni.

Kitöltési útmutató

Az „EB ÖSSZEÍRÓ LAPOT” ebenként kell kitöltenie.
Amennyiben nincs a tulajdonában eb, az aláírást követően a Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal címére kell eljuttatnia a tájékoztató levélben megadott elérhetőségek valamelyikére.
Az eb fajtáját a törzskönyv alapján, vagy az eb külleme alapján azonosítható be, de meg nem határozható fajtajellegek hiányában „keverék” megjelölést kell beírni.
A mikrochip jelölést végrehajtó állatorvos által kibocsátott okmányon feltüntetett mikrochip sorszámát kell beírni, ezen, illetve a pecsétlenyomaton szerepel a beültetést végző állatorvos neve és a kamarai bélyegzőjének száma is. Ugyanez vonatkozik az eb ivartalanítására is.
Az állatorvos által az eb oltási könyvben rögzített adatok alapján tölthető ki, amellyel már minden eb tartónak rendelkeznie kell. Ha nincs még oltási könyv, ezt a tényt kell feltüntetni.
Kérjük, hogy a végén ne felejtse el az „EB ÖSSZEÍRÓ LAPOT” aláírni és a Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal címére eljuttatni :5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2.
Amennyiben az „EB ÖSSZEÍRÓ LAP” kitöltéshez további segítségre van szüksége, akkor a 06-56/441-030, vagy a 06-56/889-700 telefonszámokon kérhet.

Eb összeíró lap, szerkeszthető formátumba (doc)

Eb összeíró lap nem szerkeszthető formában (pdf)