2016. augusztus 16., kedd

Település rendezési terv


Rákóczifalva Város településrendezési tervének letöltése


Településképi Arculati Kézikönyv

Véleményezési dokumentáció

Rákóczifalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a település teljes közigazgatási területére
vonatkozóan új településrendezési eszközöket készít. A településrendezési eszközök mind eljárásrendjében, mind tartalmában a 314/2012. (XI.8.) sz., a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján készülnek.
A lentebb megtalálható és letölthető dokumentáció a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 30§ (7) bekezdése szerinti „véleményezési dokumentáció”.
A lakosság szíves észrevételeit személyesen az Önkormányzati Hivatalban vagy az alábbi elektronikus levélcímre küldheti meg: telepulesrendezes@rakoczifalva.hu
Szíves észrevételeiket várjuk!
Megalapozó vizsgálat

Örökségvédelmi hatástanulmány


Településfejlesztési koncepció

Integrált Településfejlesztési StratégiaVélemények