2017. február 9., csütörtök

Felhívás madárinfluenzával kapcsolatban

Tisztelt Állattartó!

Tájékoztatom, hogy az Országos Főállatorvos az 1/2017. számú határozatával a Magyarország területén található, valamennyi állattartóra vonatkozóan előírta, hogy a madárinfluenza-járvány intenzív terjedése miatt a baromfi csak zártan tartható, vagy amennyiben ez nem megoldható, a kifutót megfelelő erősségű madárhálóval kell védeni. A madárhálóval lefedett résznek, amelyre a baromfi kiengedhető, legalább az állattartó épület alapterületével megegyező nagyságúnak kell lennie. 

A leírt feltételek visszavonásig, illetve új feltételrendszer kihirdetéséig maradnak hatályban. 

Amennyiben az állattartó e határozat rendelkezéseinek nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Élelmiszerlánc-felügyeleti szerv bírságot szab ki, vagy egyéb intézkedést foganatosít.

A betegség igen jelentős gazdasági kártétellel jár, súlyos veszteségeket okoz a baromfitartók számára. A hazánkban élő, illetve itt átvonuló vadmadár állomány erősen fertőzött madárinfluenza vírussal. A baromfitartóknak mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a vadmadarak ne fertőzhessék meg a baromfiállományt. 

A baromfi zárt tartása mellett nagyon fontos, hogy a tartás helyén a személy és járműforgalmat minimálisra kell korlátozni. A kis létszámú baromfitartóknál is csökkenthető a fertőzés behurcolásának lehetősége, ha az állattartók a baromfival való foglalkozást megelőzően kezüket és lábbelijüket alaposan fertőtlenítik. A takarmányt zárt, fedett helyen kell tartani és meg kell akadályozni, hogy ahhoz vadmadár vagy rágcsáló hozzáférjen. Az állatok számára biztosított ivóvizet zárt tároló tartályból kell biztosítani. 

Felhívom a figyelmet arra, hogy az Országos Főállatorvos Jász-Nagykun-Szolnok megyére vonatkozóan már 2016. december 16-tól elrendelte a baromfi zártan tartására való kötelezettséget. A megyei élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóság a települési önkormányzatokon keresztül már akkor tájékoztatta az állattartókat ezen kötelezettségről. A hatóság tapasztalata alapján azonban megállapítható, hogy a megye állattartói a zártan tartási kötelezettségüknek nem minden esetben tesznek eleget. 

A hatályos jogszabály értelmében az az állattartó, aki a fenti járványügyi kötelezettségének nem tesz eleget, állományának esetleges madárinfluenzában történő megbetegedése esetén nem jogosult állami kártalanításra.

A FENTI JÁRVÁNYVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK BETARTÁSÁT A HATÓSÁG SZIGORÚAN ELLENŐRIZNI FOGJA!

Szolnok, 2017. február 06.
Dr. Széphalmi Éva
megyei főállatorvos


https://drive.google.com/file/d/0BxoVEcK5P_Y_dERlcjZxckx3cGM/view?usp=sharing