2017. július 17., hétfő

Beiskolázási TámogatásTájékoztatás
BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS
igényléséről


Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelete alapján a gyermek beiskolázásához nyújtandó támogatás igényelhető évente egy alkalommal
július 1. napjától szeptember 30. napjáig.

E támogatási formában részesülhet a kiskorú (18 év alatti) gyermek után
  • aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesül
  • családjában az egy főre jutó jövedelem a kérelem beadását megelőző három hónapban nem haladja meg a 85.500,- Ft-ot
  • egyedülálló szülő esetén az egy főre jutó jövedelem a kérelem beadását megelőző három hónapban nem haladja meg a 114.000,- Ft-ot
Jövedelemhatár és vagyoni vizsgálat nélkül jogosult a beiskolázási támogatásra, aki
  • hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel
  • gyermeke tartós beteg, vagy súlyos fogyatékkal élő

Ügyintézés
Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal
  Rákóczifalva, Szabadság tér 2. 11. sz. iroda
Ügyintéző: Kurdi Valéria
gyermekvédelmi és szociálpolitikai ügyintéző
Tel. 0656/889-715Kósa Lajos
polgármester