2017. július 31., hétfő

Önkéntes területvédelmi tartalékos katonai szolgálat

Részletes tájékoztató
2017. augusztus.03. (csütörtök) 17:00-kor a Varsány Közösségi Ház emeleti nagytermében
Várunk minden érdeklődőt!
A jelentkezés feltételei:
• Önkéntes alapon történő jelentkezés,
• 18. életévet betöltött, cselekvőképes, büntetlen előélet
• magyar állampolgárság, állandó belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezés (személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, Adóigazolvány)
• meghatározott iskolai végzettség (minimum 8 általános iskola, végzettséget igazoló okmányok),
• háziorvosi igazolás területi tartalékos katonai szolgálatra való alkalmasságról (a toborzó irodán érdeklődhet a részletekről)
• Az önkéntes területvédelmi tartalékos katonai szolgálatra jelentkezőnek a kézi lőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltétele és vizsgálata szerinti II. típusú alkalmasság-vizsgálaton kell részt venniük. 


A jelentkezni lehet: 
• személyesen a járási hivatalokban vagy a megyeszékhelyen lévő toborzó irodában,
• A regisztrációs lap kitöltése és a toborzó irodába történő eljuttatása jelenti a katonai szolgálatra a jelentkezést. A kitöltött regisztrációs lapot leadhatod a polgármesteri hivatalokban a kijelölt ügyintézőnél, a kormányablakokban, vagy elküldheted e-mailben. 
A regisztrációs lap elérhető a kormányablakokban, a megyei toborzó iroda ügyfélszolgálatán és a www.irányasereg.hu weblapon.

A katona részére adható juttatások, járandóságok:
• tényleges katonai szolgálat esetén rendfokozatnak megfelelő illetmény; térítésmentes ruházati ellátás-, étkeztetés)
• rendelkezésre állási díj a mindenkori minimálbér 100%-a; 127.500.- Ft/év)
• egyszeri szerződéskötési díj (2 évre vállalt ÖTT jogviszony létesítése esetén; a szerződéskötéstől számított 4. hónap 5. napjáig 31.215.- Ft kerül utalásra)

Szerződéskötés:
• Alkalmas minősítésű egészségi, pszichikai vizsgálatot követően lehet
• A megyei előkészítő részleg részlegvezetővel, csoportosan

Kiképzés:
• az állomány kiképzése várhatóan 120 órát vesz igénybe, 20 nap évente, modulszerűen
• nem azonos az önkéntes műveleti tartalékos-, illetve a szerződéses katonai alapkiképzéssel
• a kiképzés a területvédelmi tartalékos lakóhelyén vagy a járási székhelyen kerül végrehajtásra
• a kiképzések idejére a kiképzendő területvédelmi tartalékost illetmény, étkeztetés, térítésmentes szállás és ruházat illeti meg

Igénybevétel, tényleges katonai szolgálat:
• fő szabályként az önkéntes területi tartalékos katona a lakóhelye szerinti járásban teljesít katonai szolgálatot
• alkalmazási terület: protokolláris és rendezvénybiztosítási feladatok végrehajtása (pl.: járási, települési rendezvényeken);
• veszély-, vagy katasztrófahelyzetben történő igénybevétel (pl.: árvíz, belvíz)


Telefonos jelentkezés: Jámbor Sándor Közbiztonsági Tanácsnok 30/6213337